Fit, fitter, fitst

Natuurlijk draait het bij BNC vooral om de sport. Om alle tripjes en feestjes van de komende periode te overleven verzorgen we naast de basketbal trainingen ook cardio- en krachtsessies en is het mogelijk om via een voedingsdeskundige een persoonlijk eetschema te volgen. De voedingsdeskundige bekijkt samen met jou je beweeg- en voedingspatroon. Daar waar nodig zal ze het schema met een detox kuur starten om je voor te bereiden op je nieuwe manier van eten.

Voedingsdeskundige

Uiteraard is een eetschema en de voedingsdeskundige geen verplichting, echter valt voor een aantal teams de cardio- en krachtsessie wel onder het vaste trainingsschema. De cardio- en krachtsessies worden verzorgd door leerlingen van verschillende sportopleidingen. Naast een gezamenlijk training zal er ook g

ekeken worden naar wat iedereen persoonlijk aan training nodig heeft. Voor de een zal dit een training zijn voornamelijk gericht op conditie, voor de ander zal dit een training zijn gericht op kracht. Zowel alleen als in teamverband werkt iedereen aan zijn of haar persoonlijke doelen. Want hoe fitter iedereen is, hoe beter het team het doet. In de zomer vinden veel van de sessies plaatst in het bos achter het pand van BNC. In de winter zullen we gebruiken maken van de capaciteiten van een nabijgelegen sportschool.